Strona 1
- do strony głównej Wybrane założenia obronne
z pogranicza polsko-pruskiego
i krzyżackiego widziane z lotu ptaka
Grodziska północno-wschodniego Mazowsza

Understanding historical landscapes of the Vistula Lagoon through aerial photography

Grodziska jaćwieskie

Fortified settlements in north-east Poland

Nieznane kopce  w okolicy Rynu

   
   
   
Jez. Ilińsk w okolicy wsi Wólka Majdańska Wyszembork
cmentarzysko i osada
nad Jeziorem Salęt
Wał na pograniczu wsi Krupoliny i Kierzliny.
Położony pomiędzy jeziorami Ar Duży (Kirzlińskie) i Kiermas. Mógł dawniej pełnić funkcję obronną.