Naukowe Koło Fotogrametrów założył w listopadzie 1975 roku prof. Kazimierz Sikorski. Opiekunem koła został Jerzy Miałdun a pierwszym prezesem Jan Kurzynka. Po roku przygotowań organizacyjnych koło włączyło się bardzo aktywnie w ogólnopolski ruch studenckich kół naukowych. Rok 1976 i następne to udział w seminariach i obozach naukowych. Można przyjąć, że początek zauważalnej aktywności rozpoczął się w 1976 roku. Minęło więc już 30 lat od kiedy Naukowe Koło Fotogrametrów zostało przyjęte do elitarnego ogólnopolskiego ruchu naukowego studentów geodezji. Z inicjatywy jego twórców i pierwszych animatorów tego koła Józek Taurogiński i Jurek Brzeziński zorganizowali spotkanie po latach w Nowogrodzie nad Narwią. Wspomnieniom nie było końca, a ja zobowiazałem się przenieść tę sentymentalną podróż do INTERNETU. Na tej stronie znajdzie się wszystko o czym jeszcze pamiętam oraz potrafię udokumentować słowem i obrazem.

Ponieważ personalia grupy założycielskiej spowija mgła słabej pamięci opiekuna, proponuję przyjąć, że osoby te znajdują się na tej fotografii z innymi, które dołączyły do nich trochę później.
Tak wygłądali niektórzy z nich na spotkaniu po latach w Nowogrodzie n. Narwią 21.10.2006 r.